Cửa cuốn nhanh – cửa cuốn tốc độ cao đang chiếm lĩnh thị trường công nghiệp cửa trên thị trường. Cũng vì như vậy mà khá nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xâm chiếm thị trường này với nhiều dòng cửa cuốn nhanh – cửa cuốn tốc độ cao khác nhau. Tuy nhiên, vấn đề gặp phải ở đây là, khi quáĐọc tiếp