Hành Trình Cửa Cuốn Nhanh KAD Từ Hàn Quốc Đến Nơi Thi Công

Quãng Đường Hơn 3.000km Vật Tư Từ Hàn Quốc Được Vận Chuyển Đến Cảng Việt Nam Qua Đường Biển Mất Từ 10-20 Ngày. Một Năm 2 Lần Đều Đặn, Công Ty Mẹ Của KAD Từ Hàn Quốc Sẽ Vận Chuyển Toàn Bộ Vật Tư, Đóng Thành Từ 3-4 Kiện Trong đó bao gồm các linhĐọc tiếp “Hành Trình Cửa Cuốn Nhanh KAD Từ Hàn Quốc Đến Nơi Thi Công”